Anbi

Vanaf 1 januari 2014 dienen ANBI’s op de eigen internet site een aantal gegevens te publiceren: Voor ons zijn de gegevens als volgt:

  • de naam van de instelling

Stichting Milli Görüs Amsterdam Selimiye is gevestigd aan de Govert Flinckstraat 286 in Amsterdam. Deze stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54201187.

  • het RSIN/fiscaal nummer

Het RSIN nummer van de stichting is als volgt: 851213698

  • de contactgegevens

De stichting is gevestigd op het onderstaande adres en is dagelijks geopend.

 

Indien u vragen en / of suggesties heeft dan kunt u ons bereiken door gebruik te maken van onderstaande gegevens.

Govert Flinckstraat 286

1073 CG Amsterdam

yk@selimiyemoskee.nl

020-6718885

 

  • de doelstelling

De Stichting is een religieuze organisatie die een moskee exploiteert. De Stichting heeft ten doel om een eigen structuur te creëren die bijdraagt aan de integratie van de moslim gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Het uitgangspunt van de organisatie is dat de diversiteit aan nationaliteiten en culturen geen reden is voor onderlinge wrijving maar juist een aanleiding om elkaar te stimuleren tot verdere ontwikkeling. De Stichting vervult een brugfunctie tussen de moslims en de multiculturele samenleving, dit is de essentie van al haar activiteiten.

  • Beleidsplan

Het beleidsplan van onze Stichting voor de jaren 2012-2017 treft u hieronder.

/files/7/BeleidsplanSt.MilliGrsAmsterdamSelimiye.PDF

 

  • de bestuurssamenstelling

Onze stichting kent één bestuursorgaan. Het bestuur vertegenwoordigd en bestuurt de stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Hiernaast zijn een aantal andere bestuursleden in het dagelijks bestuur betrokken bij de stichting. Zie hieronder voor de namen van de voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

  • de namen van de bestuurders

De voorzitter van de stichting is Durmus Guney

De secretaris van de stichting is Mahmud Akkoc

De penningmeester van de stichting is Ebu Bekir Cetin

 

  • het beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn als vrijwilliger betrokken bij onze stichting. Derhalve is er geen beloningsbeleid voor de bestuursleden. De bestuurders ontvangen geen beloning. Incidenteel hebben de bestuursleden recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten). In de praktijk wordt niet tot nauwelijks gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Onze stichting heeft één geestelijke verzorger / Imam in dienst. Het beloningsbeleid voor de geestelijke verzorger / Imam is conform de salarisregeling voor de sectorfonds 35 gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen.

 

  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten in het jaar 2013 zijn als volgt:

·De Stichting is 7 dagen per week geopend voor het geven van gelegenheid tot godsdienstuitoefening. De diensten worden 5 keer per dag begeleid door de Imam in dienst van de Stichting.

·De Stichting is ook dit jaar bezig geweest met het geven van huiswerkbegeleiding aan leerlingen van groep 6,7 en 8. Hiernaast krijgen kinderen die naar groep 8 gaan Cito voorbereiding. Huiswerkbegeleiding vindt doordeweeks plaats van maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 20.00 uur.

·De Stichting heeft ook dit jaar huisbezoeken verricht aan haar leden / sympathisanten.

·De Stichting heeft ook dit jaar zieke leden / sympathisanten en anderen thuis of in het ziekenhuis bezocht.

·De Stichting geeft incidenteel voedsel aan mensen die hier behoefte aan hebben en aankloppen bij onze Stichting.

·De Stichting heeft ook dit jaar meegedaan aan de (12e) dag van de dialoog op vrijdag 8 november. Aan de hand van het thema ‘’Hier ben ik op mijn plek’’ spraken de deelnemers over hun favoriete plekken en leerden elkaar zo in korte tijd kennen.

·De Stichting organiseert educatieve activiteiten en Koranlessen voor kinderen welke in het weekend (zaterdag & zondag) worden verzorgd.

· De Stichting heeft in samenwerking met Onderwijs Consumenten Organisatie op 8 december 2013 een seminar georganiseerd over de Cito toets. De heren S. Arikan en M. van de Koppel van de OCO waren die dag aanwezig.

·In het jaar 2013 heeft de Stichting 2 keer een braderie georganiseerd. De eerste braderie heeft plaatsgevonden op 27 en 28 mei 2013 en de 2e braderie heeft plaatsgevonden op 25 en 26 December 2013. Beide braderieënzijn druk bezocht door onze achterban en onze inkomsten zijn aangevuld.

  • een financiële verantwoording

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016